Blog

Wat is er echt nodig voor hechte band met je hond?

HUS Kennemerland - Slider 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis van de hond

Honden kwamen in het leven van de mens tussen 1000 vC en 500 vC. De betekenis en functie van honden hebben sindsdien een enorme evolutie gekend. Vroeger gebruikten mensen honden als een helper. Ze werden ingezet voor diverse activiteiten en behoorden tot de werkdieren. Zo werden ze onder andere gefokt als waakhonden, veedrijvers, voor de jacht, als trekdieren enz., Nu wonen de honden in huis. We nemen nu honden vanwege emotionele waarden, niet meer omdat ze moeten werken. De menselijke communicatie over en weer met honden is tegenwoordig zo geëvolueerd dat honden een positieve invloed hebben op het algemeen welzijn en gezondheid van mensen. Honden worden tegenwoordig ook vaak als kind behandeld.

De relatie mens en hond

De relatie tussen mens en hond is een unieke relatie. Mensen en honden leven al 15.000 jaar samen en geen dier op de wereld staat zo dicht bij de mens als de hond. De geschiedenis toont aan dat de hond steeds dichter en dichter bij de mens is komen te staan waardoor de mens honden ook steeds beter zijn gaan begrijpen. Maar honden zijn ook zo geëvalueerd dat ze ons heel goed kunnen lezen. Honden zijn in staat onze stemming aan te voelen en beroep te doen op onze menselijke gevoelens. Zij zijn in staat hun gedrag aan te passen aan onze stemming en honden kunnen qua emoties voelen wat hun baasjes voelen. Dat is mogelijk omdat honden omdat diverse (MRI) onderzoeken hebben aangetoond dat honden zowel op fysiek en emotioneel vlak gelijkenissen vertonen met de mens.

Wat is er nodig voor hechte band met je hond?

Een hechte band ontstaat niet zomaar. Een goede band opbouwen kost tijd en energie. Het is vanzelfsprekend dat er geen band kan ontstaan als er geen tijd met elkaar wordt doorgebracht. De verstandhouding is gebaseerd op liefde, affectie en vertrouwen. Veiligheid voedsel en water is een alleen een primaire basisbehoefte van de hond. De hond heeft veel meer nodig dan zijn basisbehoefte. Een hechte relatie kan alleen ontstaan als er wederzijds vertrouwen is. Op die manier weet je dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Je moet in staat zijn je volledige vertrouwen te geven. Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn belangrijke aspecten binnen een hechte relatie met je hond. Daarnaast moet er ook aandacht en respect zijn voor elkaar. Een hechte band houdt ook in dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt in je gedrag tegenover zowel jezelf als tegenover de hond. Communicatie is een hele belangrijke middel. Er kan geen band ontstaan als er geen inter-actie en communicatie is. Zowel elkaar begrijpen en aanvoelen als het meeleven met de hond, waarbij empathie een belangrijke voorwaarde is, spelen een grote rol in het al dan niet ontstaan van een hechte band. Het ontstaan van een sterke band is gemakkelijker als mens en hond elkaar beter begrijpen en aanvoelen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de hond verrassende gelijkenissen vertoont met de mens.

Honden verwerken sociale informatie op dezelfde manier als de mens

Om een goede band te creëren is het nuttig om elkaar goed te begrijpen. Ervaring toont aan dat honden goed reageren op verschillende menselijke stem intonaties en er heel gevoelig voor zijn.  Honden reageren op dezelfde manier als mensen op emoties, overgebracht door de stem. Ze stelden vast dat er de temporale kwab in de hersenen werd geactiveerd bij de honden bij het horen van menselijke stemmen. De temporale kwab of het meest voorste gedeelte van de hersenen vertoonden activiteit. Dit is een opmerkelijke ontdekking want ook bij mensen reageren deze gebieden van de hersenen sterker op menselijke geluiden dan andere geluiden. Ook bij emotioneel geladen geluiden zoals huilen of lachen reageren de hersenen van de hond op dezelfde manier als bij de mens. Uit MRI hersenscan kon dus worden verondersteld dat honden gelijkaardige mechanismen gebruiken om sociale informatie te verwerken. Dit zou ook een mogelijke verklaring kunnen zijn waarom vocale communicatie zo goed werkt tussen mens en hond.

Empatisch vermogen

Honden reageren gevoelig op menselijke emotionele signalen. Vooral als de persoon in een noodtoestand verkeert. Dit kan zowel lichamelijk als psychisch en onafhankelijk of de hond de persoon al dan niet kent. De meeste honden gingen troosten wanneer deze huilde. Dat doen ze op hun eigen manier, o.a. door het wrijven van hun neusjes, likken van deze verdrietige persoon. Honden Hebben een empathisch vermogen en zich wel degelijk zich in de gevoelens van de mens kunnen inleven.Gapen aanstekelijk werkt bij honden. De honden hebben de neiging ook te gapen als een persoon waar hij een nauwe band mee heeft, plots ook begint te gapen en de hond dit had gezien.

Positieve invloeden van een hond

Het hebben van een goede relatie met je hond werkt ook bevorderlijk voor het algemeen welzijn van zijn baasje. Een positieve rol is in deze voor de honden in ons leven weggelegd. Jong volwassenen die een sterke band hebben met hun honden, zich meer verbonden voelen met hun omgeving. Er is een connectie met bepaalde karaktereigenschappen zoals zelfzekerheid, verzorgde persoonlijkheid, empathisch zijn, minder depressieve symptomen enz. Niet het hebben van een hond is belangrijk, vooral de kwaliteit van de relatie met je hond speelt een belangrijke rol.

Invloeden op de lichamelijke gezondheid

Het inzetten van honden als therapiehonden is verschillende malen positief gebleken op zowel lichamelijk als psychisch vlak. De hond kan ook effectief zijn voor wie dacht geen toekomst-perspectief meer te hebben. In verzorgingstehuizen worden het inzetten van een therapiehonden bij patiënten beter gaan reageren op verschillende medische en sociale vlakken. De honden de lichamelijke gezondheid verbeterd op verschillende manieren,

 • de bloeddruk en cholesterolgehalte verlaagt
 • stresseffecten op hart- en bloedvaten tegen gaan
 • de bloeddruk bij stressgebeurtenissen lager blijft, de hond aaien kalmeert zowel het dier als de persoon zelf.
 • 10 maanden na aanschaf van een hond kleine gezondheidsklachten verminderen
 • opgroeien met een hond verkleint de kans op het ontstaan van allergieën
 • een hond dwingt je tot lichamelijke beweging
 • huisdieren verminderen het risico op kanker
 • Invloeden op de psychische gezondheid

Een groot deel van de hondeneigenaars beschouwt zijn hond als een kind.

Heel veel baasjes hebben zoveel geld over voor hun hond, blijkt het belang van de hond voor de mens.

Veel mensen praten zelfs tegen hun honden of vertrouwen hen hun geheimen toe.

Leven met een hond geeft je veel voldoeningen.

Daarnaast heeft de relatie met een hond positieve invloeden op veel aspecten van het leven.

 1. De hond verdrijft de eenzaamheid en geeft een geruststellende aanwezigheid,
 2. Een hond geeft altijd het gevoel van een aanwezigheid en kan een leegte vullen.
 3. De hond zorgt ook voor een vriendschappelijke aanwezigheid,
 4. De hond geeft gezelschap en affectie maar is ook een goede speelkameraad
 5. De hond aanvaardt de eigenaar zoals hij is, oordeelt niet, de hond is een goede vertrouweling.
 6. De hond geeft een vorm van lichamelijk contact,
 7. 45% van de singles het bed delen met zijn hond omdat ze beter slapen als ze hun hond in de buurt hebben.
 8. De hond geeft een gevoel van veiligheid en/of bescherming.
 9. de communicatie over en weer met de hond maakt dat je je belangrijk en geliefd voelt en hij geeft je een gevoel van eigenwaarde
 10. De hond is een grote sociale steun, 45% geeft aan troost te vinden bij de knuffels van hun huisdieren.
 11. De hond deelt gevoelens en ervaringen en zal altijd zijn onvoorwaardelijke trouw en liefde geven.
 12. hij kan een houvast of een stimulans zijn, zowel baasje als hond voelt zich verantwoordelijk voor elkaar

Betekenis en functie van de hond

De band die ontstaat, is afhankelijk van de betekenis die het baasje geeft aan zijn hond, maar ook de functie en de plaats die de hond inneemt binnen het gezin of het leven van mensen, kan een belangrijke rol spelen in hoe hecht de band uiteindelijk wordt. Voor ieder hondenbezitter kan zijn hond een andere betekenis krijgen en dit kan heel persoonlijk zijn.

Zo kan een hond beschouwd worden als:

 • een kind, denk aan mensen die geen kinderen hebben
 • een beste vriend, denk aan kinderen
 • een steun en toeverlaat, denk aan eenzame oudere mensen of alleenstaanden
 • een betrouwbare werkhulp, denk aan speurhonden, politiehonden, enz.
 • een trouwe hulpverlener, denk aan blindengeleidehonden
 • Het kan ook best zijn dat één hond die het allemaal in één is.

De band zal natuurlijk hechter zijn bij een hond die een grotere betekenis vervult voor zijn baasje dan bij een hond die bijvoorbeeld louter aangenomen geweest is om een parking te bewaken en waarvoor verder alleen aan zijn basisbehoeften wordt voorzien.

 

Tot slot

Honden verrijken je leven. Deze sterke hechtingsband is gebaseerd op zowel gelijkenissen als verschillen want uiteindelijk blijft het een relatie tussen mens en hond. Doordat de hond zoveel gelijkenissen vertoont met de mens, kunnen we vaststellen dat ze elkaar in zekere mate in de ander herkennen en elkaar aanvoelen. Hoe beter jij je hond begrijpt en aanvoelt, hoe sterker de band wordt. De hond wordt meestal gezien als trouwe levenspartner. Hiervoor is ook vertrouwen nodig. Hoe sterker het wederzijds vertrouwen, hoe sterker de band die ontstaat tussen baasje en hond. Daarnaast is de hond er in momenten van blijdschap en geluk maar hij kan evengoed een steun en troost zijn op ongelukkige momenten. Het feit dat je hond er onvoorwaardelijk voor je is, je accepteert zoals je bent, maakt deze band uniek. Daarbij komt nog dat hoe meer aandacht en tijd baasje en hond aan elkaar besteden, hoe hechter de band zal zijn. Deze gedeelde tijd brengt veel herinneringen en ervaringen met zich mee die ook hier de hechtheid sterker zal maken. Tenslotte hoe meer betekenis de hond heeft voor iemand, hoe sterker de hechting zal zijn maar omgekeerd geldt ook, hoe sterker de band, hoe meer betekenis de hond zal krijgen. Rekening houdend met al deze aspecten zouden we kunnen stellen dat het verlies van een hond voor sommige mensen kan gelijkgesteld worden aan het verlies van een kind.