De psychologie van de hond

De ontwikkeling van een puppy begint al in de baarmoeder. De hechting van de pup met de moederhond is bepalend voor hoe jouw pup in zijn/haar verdere leven zal gaan functioneren, dit geld zeker voor broodfok puppy’s.

 

Hoe het gedrag van een puppy zich stap voor stap ontwikkeld omschrijf ik in dit boek.

Voor de corona was 80% van de verkochte puppy’s in Nederland is afkomstig uit de broodfok. Dit zijn vaak puppy’s afkomstig uit de Oostbloklanden. De vele gedragsproblemen die voortvloeien uit de broodfok is het gevolg van hechting-problematiek en een disbalans van stresshormonen.

Dit boek is speciaal geschreven om meer bewustwording te creëren over de psychische schade van een hond die wordt geboren in de malafide broodfok. Deze psychische schade wordt onderschat.

Honden worden gedurende hun leven vaak gezien als familieleden. De toekomst van de geliefde pup verdient daarom nu al de aandacht.

Hechtings-problematiek en een disbalans van de stresshormonen.

Wat kan je verwachten

^

De psychologie van de hond.

Bij honden wordt vaak alleen naar uiterlijke kenmerken gekeken, wat de hond veel te kort doet.

^

Prenatale periode

De lichamelijke en geestelijke gezondheid is van belang. Bij broodfok word weinig over de psychische schade gesproken.

^

Neonatale periode

De gevoeligste periode in de gedragsontwikkeling van een puppy. In deze periode vindt de hechting tussen puppy en moederhond plaats.

^

Transitie periode

Gedurende de transitieperiode vindt progressief *Myelinisatie van de zenuwen plaats.

^

De socialisatie periode

Na de neonatale periode en de transitieperiode, waarin de band tussen moederhond en pups van het grootste belang is, begint de vroege socialisatieperiode.

^

Juveniele periode

Hoe omkeerbaar of onomkeerbaar zijn de gevolgen van vroege levenservaringen?

Stukje uit Hoofdstuk 1

Bij honden wordt alleen naar gedrag gekeken, wat de hond eigenlijk veel te kort doet. Niet alleen het gedrag, maar zeker emotie, karakter en ras eigenschappen en persoonlijkheid spelen een grote rol in de psychologie van de hond. Psychologie is niet bekend in de hondenwereld, al wordt er wel steeds meer over gesproken. Psychologie bij de hond is bij lange na nog niet erkent, wat eigenlijk heel vreemd is.

  • Hoe belangrijk is de psychologie van de hond?
  • Waar en hoe de puppy’s worden geboren?
  • Welke belangrijke rol dit speelt in de psychologie van de hond?
  • Waarom er herkenning en erkenning zou moeten komen voor psychische problemen bij de hond?

De hond bestaat niet alleen uit gedrag, de hond is juist emotioneel heel gevoelig.

  • Waarom vertoont de hond dit gedrag?
  • Waar komt dit gedrag vandaan

Waarom zijn in de laatste decennia de gedragsproblemen duidelijk toegenomen in vergelijking met al de decennia ’s daarvoor?

Hoe belangrijk is de geestelijke gezondheid van honden werkelijk?

Hoofdstukken

Paginas

Welke invloed heeft Neonatale en de vroege socialisatie periode op het gedrag van je puppy?

Het gedrag kan je ook niet zomaar ombuigen zoals Kynologisch Instructeurs vaak zeggen. Dit komt omdat het geen gedragsprobleem is. Het is een hechting-probleem die al is ontstaan in de neonatale periode. Om welk hechting-probleem het dan gaat zou je kunnen achterhalen door naar het gedrag van de pup te kijken. Je zou dus niet oppervlakkig naar het gedrag moeten kijken, maar juist naar het diepliggende probleem, als je je hond echt zou willen helpen.

Over de auteur.

Een levenslange passie voor honden.

Auteur van “De psychologie van de hond”

                      “Puppy werkboek”

                      “Hond met 2 gezichten”

Ik zie steeds meer honden die zich niet gelukkig voelen, onbegrepen en niet veilig voelen.

Ik ging hierover nadenken en begon verbanden te zien.
Ik ben gaan lezen, onderzoeken, en studeren tot ik heel duidelijk de lijnen met elkaar kon verbinden.

Er speelt meer, de psychologie van de hond gaat veel dieper dan alleen gedrag.

Ik hebt me mijn leven lang al verdiept in de omgang met honden, veel studies, lezingen, congressen, workshops en eigen onderzoek gedaan, om maar zoveel mogelijk te leren over honden en hun gedrag.

Lees meer over mij……..

Ingrid van Dam

Andere boeken

Puppy werkboek

Het Puppy werkboek is een onderdeel van de Online Puppy coaching, waarbij niet het koppelen van een commando aan een kunstje het belangrijkste is, maar juist de punten waar jij met je puppy tegenaan loopt en moet oplossen in de opvoeding.

Hond met 2 gezichten

Hond met 2 gezichten gaat over een Golden Retriever genaamd Bruno die vele serieuze bijtincidenten had op zeer jonge leeftijd, uiteindelijk gediagnostiseerd is met het Rage syndroom.